Akono AB botar den sjuka luften

Resultaten av att ha dålig luft i hemmet är många. Vissa av dem är rentav farliga och skadliga för människorna som bor där och för bostaden. Om du har dålig luftcirkulation och förorenad luft behöver du dock inte vara orolig. Det finns hjälp att få, till exempel av Akono AB.

Dålig luft?

Om du har låg luftcirkulation i hemmet kan det bero på att dina ventilationer är tilltäppta av damm och smuts. En låg cirkulation av inomhusluften gör att fukt lättare stannar kvar och så småningom förser det drabbade området med mögel och bakterier. En ventilation som inte kan föra ut luft som förorenats av matos, lukter, damm och partiklar gör att inomhusluften fortsätter att cirkulera i hemmet. Det kan leda till ovälkomna lukter och så småningom allergi- och sjukdomsutveckling, alternativt utbyte av drabbade delar i bostaden.

Akono AB åtgärdar förorenad luft

Akono AB mäter luftflödet för att komma fram till hur pass bra det är i just din bostad. Visar det sig att det är lågt och att igentäppta ventilationer är orsaken åtgärdar Akono AB det. Företagets tekniker rensar och rengör ventilationen och även eventuell luftvärmepump eftersom även denna kan vara en bov i dramat.

För att bibehålla friska ventilationer som ger ren luft behöver du boka service ungefär vartannat år. Då behöver du inte vara orolig över att du själv, någon annan i hushållet eller bostaden i sig ska bli sjuk.

Akono AB i tidningen.